Własność intelektualna i prawa autorskie w filmie. Szczecin

Produkcja filmu wymaga często wykorzystania materiałów audiowizualnych innych twórców. Mogą to być np. zdjęcia, utwory muzyczne, animacje czy fragmenty filmów.
Get Media Studio współpracuje z ekspertami prawnymi i przestrzega zasad własności intelektualnej.
Jeżeli potrzebujesz pomocy w tej kwestii, prosimy o kontakt.
Postprodukcja