Polski plakat filmowy 1946-1988

W Poznaniu można odwiedzić wystawę polskich plakatów filmowych. Polecamy, jest krótka ale wskazuje na polski styl plakatu filmowego.


Kuratorzy wystawy:

Barbara Fabiańska, Maria Skrzypczak

 

 “Wystawa prezentuje plakaty z kolekcji Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych, dotyczące fabularnych filmów polskich z lat 1946-1988. Plakaty są materialnym i artystycznym świadectwem zjawisk, jakie towarzyszyły ponad 40-letniemu okresowi rozwoju polskiego kina w czasach Polski Ludowej.

Ekspozycję można czytać na dwa sposoby. Pierwszy jest związany z ewolucją form plastycznych w polskim plakacie. Powszechnie wiadomo, że sztuka plakatu w powojennej Polsce stanowiła swojego rodzaju fenomen. Już od końca lat 40. jej rozwój był bardzo dynamiczny, ale dopiero na początku lat 60. pojawił się termin polska szkoła plakatu. Cechą wyróżniającą tę szkołę na tle sztuki plakatowej innych krajów europejskich, szczególnie w początkowym okresie, był silny wpływ malarstwa, które dla rodzimych artystów było znacznie ważniejsze niż technika fotomontażu. Bardzo często plakaty pełniły funkcje reklamowe i propagandowe, jednak cechą charakterystyczną plakatu związanego z kinem była umiejętność przedstawienia syntezy dzieła filmowego w jednym obrazie. Aby to osiągnąć najczęściej operowano inteligentną metaforą plastyczną.

Drugi sposób czytania wystawy jest o wiele szerszy. Dotyczy bowiem dziejów polskiej kinematografii. Powojenna historia filmu polskiego jest historią niełatwą, pełną dynamicznych zmian, które najpierw doprowadziły do współpracy artystów z władzą, a potem do prób unikania cenzury. Nie sposób rozpatrywać tej historii w oderwaniu od zmian polityczno-społecznych, które miały wpływ na każdą dziedzinę życia w naszym kraju, również na środowisko artystyczne. W związku z tym można wyróżnić kilka podstawowych okresów w rozwoju polskiego kina.”