Polacy w Internecie – korzystanie z wideo i filmów

Proszę spojrzeć na rosnące znaczenie materiałów wideo. Konsumpcja filmów w naszym kraju  rośnie szybko. Widzowie to połowa użytkowników polskiego Internetu. Więkoszość stanowią jeszcze młodsi użytkownicy.

wideo internet Polska

“W stosunku do lat ubiegłych zwiększyła się rola internetu jako kanału transmisji telewizji, filmów, seriali i innych materiałów wideo. Widzowie stanowią obecnie niemal połowę użytkowników sieci (45%, tj. 27% ogółu ankietowanych).”

Komunikat z badań, czerwiec 2013, Internauci 2013, CBOS.