Nota prawna – poufność

​Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i / lub prawnie chronione. Jeśli nie są Państwo właściwym adresatem lub otrzymali Państwo tą wiadomość na skutek pomyłki, prosimy o tym fakcie niezwłocznie poinformować nadawcę i usunąć otrzymaną wiadomość. Kopiowanie, ujawnianie lub rozpowszechnianie załączonej informacji bez zgody jej nadawcy jest zabronione.

This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient or have received this e-mail by mistake, please notify the sender immediately and delete this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden.