Łukasz Zając: Polacy przed trzydziestką. Świat wciąż nieprzedstawiony

Paweł Jóźwiak-Rodan miał szanse pokazać w swoim filmie, jacy jesteśmy „tu i teraz”. Niestety, zebrane materiały lub sposób ich selekcji dały niereprezentatywny obraz pokolenia’89. Nie mam tu do nikogo pretensji, bo sam wiem, jak trudno jest zbudować spójny i szeroki horyzont danego zagadnienia czy grupy społecznej w jednym filmie – pisze Łukasz Zając.

Zachęcam do lektury mojego artykułu w serwisie Rebelya.pl

Rebelya