Jak pracujemy?

Zobacz nasz sposób działań. Procedura pomaga lepiej i szybciej pracować razem.

  1. Określamy cel i zakres działań. Kontakt z producentem. Pisemny zarys działań według przewodnika współpracyPobierz dokument BRIEF – specyfikacja zamówienia i odeślij to do nas.
  2. Przygotowanie kosztorysu
  3. Podpisanie umowy
  4. Preprodukcja (analiza, przygotowanie do zdjęć)
  5. Produkcja (nagrywanie zdjęć, plan filmowy)
  6. Postprodukcja (montaż, poprawki)
  7. Publikacja filmu + usługi public relations