Audyt Public Relations

Zapraszamy do skorzystania z usługi: audyt Public Relations.

 

Aby cokolwiek zmienić, chcemy wiedzieć JAK JEST TERAZ?

Audyt PR: jak prawidłowo komunikować swoją działalność?

Celem audytu public relations jest:

  • Poznanie mocnych stron komunikacji
  • Rozpoznanie słabych stron komunikacji
  • Identyfikacja dostępnych kanałów komunikacji z otoczeniem oraz analizy efektywności
  • Rekomendacje dla firmy – jak komunikować się z otoczeniem, uwzględniając cele wizerunkowe, sprzedażowe oraz odpowiedzialności społecznej
  • Zbudowanie strategii komunikacji
  • Przygotowanie pakietu narzędzi i szkolenie, aby je wdrożyć.

Umów się na spotkanie.

Koszt od 199 zł (brutto) za godzinę.

Kontakt

 

News

 

Czytaj więcej: 

Audyt public relations – jest to szerokie studium sytuacji, w jakiej znajduje się dana organizacja jeśli chodzi o jej public relations. Studia takie stosuje się do oceny jej pozycji zarówno wewnętrznej (opinie pracownicze), jak i zewnętrznej (opinie klientów, osób związanych z instytucją, etc.). Audyt PR stanowi narzędzie badawcze używane w szczególności do opisu, pomiaru i oceny działalności danej instytucji w dziedzinie public relations i do sformułowania wytycznych dla przyszłego programu public relations.

Anna Miotk: annamiotk.pl/metody-i-techniki-badan-w-pr-typy-badan-w-pr/