Jak pracujemy?

Zobacz nasz sposób działań. Procedura pomaga lepiej i szybciej pracować razem.

  1. Określamy cel i zakres działań. Kontakt z producentem. Pisemny zarys działań według przewodnika współpracy.
  2. Przygotowanie kosztorysu
  3. Podpisanie umowy
  4. Preprodukcja (analiza, przygotowanie do zdjęć)
  5. Produkcja (nagrywanie zdjęć, plan filmowy)
  6. Postprodukcja (montaż, poprawki)
  7. Publikacja filmu + usługi public relations